Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ
Συνδετήρας βαρέως αγωγού
 
Συνδετήρας βαρέως αγωγού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/24
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή από χάλυβα St 37-2. Το σώμα από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Η χαλύβδινη ψυχή είναι επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ   Q=98 kN.