Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ...
Στήριγμα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων
 
Στήριγμα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων τύποςΙΙΙ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-278 / ΜΕΡΟΣ Ι / 31.3.86.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-278/04.01.06
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το σώμα, τα περικόχλια και οι παράκυκλοι ασφαλείας από υλικό χάλυβα St-37-2. Οι κοχλίες τύπου U Μ10 από υλικό χάλυβα St-44.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430018700