Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ACSR ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ
Χιτώνια συστροφής Χαλκού
 
Χιτώνια συστροφής Χαλκού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-172 21.1.65.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ Α-19367.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από μαλακό ανοπτημένο χαλκό.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
(mm2)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ (mm)
ΧΙΤΩΝΙΑ/
ΣΥΝΔΕΣΗ
1 430011455 Cu-16 5,13 1
2 430011467 Cu-35 7,59 1
3 430011479 Cu-50 9,15 1
4   Cu-70 10,85 1
.