Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ...
Ενωτήρας εξαγωνικής συμπιέσεως Χαλκού
 
Ενωτήρας εξαγωνικής συμπιέσεως Χαλκού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΤΠ 133 1.7.86.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΤΠ 133 1.7.86.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από ηλεκτρολυτικό χαλκό.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430018814
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

A/A

ΤΥΠΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ(mm2)

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΑΓΩΓΟΥ (mm2)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΝΩΤΗΡΑ mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΝΩΤΗΡΑ mm

ΜΗΚΟΣ
ΕΝΩΤΗΡΑ mm
1 Cu 95 95 13 20 180
.