Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ...
Χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης Αλουμινίου
 
Χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης Αλουμινίου
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-272 3.2.82
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-272 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από ηλεκτρολογικό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
(mm2)

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ
(mm2)

A mm

d mm
1 430017792 AAAC 54,6 54,6 10 16,2
2 430017822 AL 25 25 6,5 13
3 430017858 AL 70 70 11 20
.
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΛΚΟΥ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ

ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
(mm2)

ΔΙΑΤΟΜΗ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ
(mm2)

A mm

d mm
1 430017809 AAAC 54,6-50 Cu 54,6-50 10-9,5 16,2
2 430017834 AL 25-16 Cu 25-16 6,5-5,5 13
3 430017846 AL 70-50 Cu 70-50 11-9,5 20
.