Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ...
Ακροδέκτης Χαλκού
 
Ακροδέκτης Χαλκού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-272 3.2.82.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-272 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από ηλεκτρολυτικό ανοπτημένο χαλκό επικασσιτερωμένο με πάχος επικασσιτέρωσης 8 μm.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
.
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
ΔΙΑΤΟΜH
ΚΑΛΩΔΙΟΥ
(mm2)
A mm d mm D mm
1 430017731 16
5,6 8 10,3
2 430017743 25 7,2 9,5 10,3
3 430017755 35 8,3 11 10,3
4 430017767 50 9,6 12 12,5
5 430017779 95 13,4 17 12,5
6 430017720 150 16,3 21 12,5
.