Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ...
Χιτώνια βαθειάς συμπίεσης Αλουμινίου
 
Χιτώνια βαθειάς συμπίεσης Αλουμινίου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-264 16.12.1977.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-264 4/5.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
.
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ
(mm2)
ΑΝΤΟΧΗ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (Kp)
Α mm Β mm
1 430017639 RJ 1A 50 50-50 100 9 20
2 430017676 RJ 1A 95 95-95 100 12,5 20
3 430017688 RJ 2A 150 150-150 120 15,5 25
4 430017690 RJ 2A 150-95 150-95 120 15,5-12,5 25
.