Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ...
Ακροδέκτης Αλουμινίου
 
Ακροδέκτης Αλουμινίου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-264 16.12.1977.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Με σφυρηλάτηση.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-264 1/5.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 % δια εξελάσεως. Τρύπα υποδοχής καλωδίου με επικάλυψη από ουδέτερο γράσσο.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
.
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΤΟΜH
ΚΑΛΩΔΙOY
(mm2)
A mm B mm D mm
1 430017597 C1A 70 70-75 11 20 16
2 430017603 C1A 95 95 12,5 20 16
3 430017615 C2A 150 150 15,5 25 16
.