Διάφορα
Καμπύλο έλασμα επιτόνου
 
Καμπύλο έλασμα επιτόνου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   16336123.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   101/8/441.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.