Διάφορα
Κονσόλα φρεατίου ΟΤΕ
 
Κονσόλα φρεατίου ΟΤΕ
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   Κονσόλα φρεατίων 250 mm: 16333219.
Κονσόλα φρεατίων 355 mm:
16333220.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Κονσόλα φρεατίων 250 mm: 101/8/239.
Κονσόλα φρεατίων 355 mm: 101/8/210.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37-2.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ   Κονσόλα φρεατίων 250 mm.
Κονσόλα φρεατίων 355 mm.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.