Διάφορα
Τσιγκέλια
Τσιγκέλι μικρό σπαστό
 
Τσιγκέλι μικρό σπαστό
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από ανοξείδωτο χάλυβα.