Διάφορα
Ψεκαστικά
Ψεκαστικό τριεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300)
 
Ψεκαστικό τριεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300)
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ. Σήμανση CE.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 03102-1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος   ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300
Απαιτούμενη Ισχύς βενζινοκινητήρα   ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300 : 8 HP
Απαιτούμενη Ισχύς ηλ.κινητήρα   ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300 : 6 HP
Μέγιστος αριθμός στροφών ΜΠΟΥΚΜΑΝ με άξονα PTO   270/1΄
Απόδοση ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300   40 lit/min
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   40 BAR
   
Το σώμα είναι από χυτοσίδηρο, τα διάφορα εξαρτήματα από ορείχαλκο και ο άξονας από χάλυβα.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
A/A EΙΔΟΣ
1 Ψεκαστικό τριεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300)
2 Ψεκαστικό τριεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300) με βάση και βυτίο 500 λίτρων (αναρτώμενο για τρακτέρ)
3 Ψεκαστικό διεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 200)
4 Ψεκαστικό (κομπλαριστό) για τρακτέρ Ρ. Τ. Ο.
5 Ψεκαστικό διεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 200) με βάση και βυτίο 500 λίτρων (αναρτώμενο για τρακτέρ)
.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
Α. Χρήση με σταυρό σε τρακτέρ
     
  Για την τοποθέτηση στη βάση χρειάζεται 1 κλειδί 19mm και 4 κοχλίες Μ12.
     
  Βάλτε τις υποδοχές του σταυρού στερεώστε σωστά και φροντίστε να κομπλάρει σωστά ο σταυρός και να μπεί ο πείρος στην κατάλληλη υποδοχή.
     
  Φροντίστε να είναι ευθυγραμμισμένος ο σταυρός και να υπάρχουν περιθώρια για μικρές μετακινήσεις. q Φροντίστε να κομπλάρει σωστά ο σταυρός
     
  Προφυλάξτε το σημείο ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση από Τρίτα άτομα και από προσέγγιση δακτύλων.
Β. Χρήση με αλυσίδα ή ιμάντα σε άλλες μηχανές
     
  Για την τοποθέτηση στη βάση χρειάζεται 1 κλειδί 19mm και 4 κοχλίες Μ12.
     
  Τοποθετείστε τον ιμάντα η την αλυσίδα και τανύστε κατάλληλα
     
  Καλύψτε τον ιμάντα και τις τροχαλίες με κατάλληλο σταθερό ή κινητό προφυλακτήρα
     
  Μη πλησιάζετε στη ζώνη της κίνησης και μην αφήνετε άλλους να πλησιάσουν λιγότερο από 1 μέτρο.
     
  Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας των ματιών για περίπτωση διαρροής από το λάστιχο.
Γ. Οδηγίες λειτουργίας
     
  Πριν το ξεκίνημα τοποθετείστε λάδι στο δοχείο λαδιού (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 200 -1 lt, ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300 - 2 lt).
     
  Συνδέστε με λάστιχο 1 " μήκους μέχρι 5 m την αναρρόφηση της μηχανής με τη δεξαμενή του υγρού, σφίγγοντας καλά το λάστιχο και φροντίζοντας να μη τσακίζει.
     
  Τοποθετείστε φίλτρο στην αναρρόφηση
     
  Συνδέστε την επιστροφή με τη δεξαμενή
     
  Συνδέστε το λάστιχο ψεκασμού (μήκος μέχρι 100 m) και βάλτε στο άκρο του μπεκ με οπή μέχρι 1,5 mm.
     
  Δίνουμε κίνηση μέσω κινητήρα ή άξονα τρακτέρ
     
  Όταν τραβήξει η μηχανή ασφαλίζουμε το κλείστρο σε μία από τις δύο θέσεις και ρυθμίζουμε την πίεση περιστρέφοντας τον άξονα του κλείστρου.
     
  Ρυθμίστε την πίεση (με χρήση του μανομέτρου) ανάλογα με το είδος του φυτού.
     
  Ελέγχετε συνεχώς την πίεση και προσέξτε να μη βουλώνει το λάστιχο.
Δ. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
     
  Αλλάζετε το λάδι της μηχανής μετά από 10ώρες στην αρχή της λειτουργίας της μηχανής και ακολούθως κάθε χρόνο ή 100 ώρες λειτουργίας, όποιο είναι συντομότερο.
     
  Μετά από κάθε ψεκασμό να γίνεται καλό εσωτερικό πλύσιμο της μηχανής. Εάν η αναρρόφηση δεν τραβάει σηκώστε το φίλτρο, γεμίστε το λάστιχο με υγρό από τη δεξαμενή και αφού τραβήξει ξαναβάλτε το φίλτρο και το λάστιχο στη δεξαμενή. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε οξέα.