Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΙΑΦΟΡΑ
Περικόχλια Μ20 με κρίκο
 
Περικόχλια Μ20 με κρίκο
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ 03.89/18.05.98.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
  430006988
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   10000 Kp.