Ποιότητα
     
Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικό εργαστήριο
Δοκιμή αντοχής στις εγκαταστάσεις μας
Διαστασιολογικός έλεγχος
     
Δοκιμή υδραυλικής πιέσεως τελικός ποιοτικός έλεγχος
Έλεγχος διαστάσεων με καλύμπρες δοκιμής
Έλεγχος πάχους επιψευδαργύρωσης