Προϊόντα Ορυχείων
Ροδέλα στοιχείου σύνδεσης ραούλων
 
Ροδέλα στοιχείου σύνδεσης ραούλων
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΥΠΟΡ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΥΠΟΡ 02-1661-00, 02-1662-00.
Διαστάσεις Φ13Χ30Χ7,
Φ35Χ18,2Χ13,Φ50Χ25Χ12.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Aπό χάλυβα St-37.