Προϊόντα Ορυχείων
Στήριγμα σύρματος ασφαλείας πλαισίων Τ/Δ
 
Στήριγμα σύρματος ασφαλείας πλαισίων Τ/Δ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ No 76.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37