Προϊόντα Ορυχείων
Πείρος συγκράτησης τραβέρσας σιδηροτροχίας Τ/Δ BW
 
Πείρος συγκράτησης τραβέρσας σιδηροτροχίας Τ/Δ BW
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ ΤΜ/ΤΔ-0050, ΤΜ/ΤΔ-0049.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από σφυρήλατο χάλυβα εν θερμώ St 37.