Προϊόντα Ορυχείων
Πλάκα ανάρτησης αλυσίδας κάδου
 
Πλάκα ανάρτησης αλυσίδας κάδου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ Ε.004
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από σφυρήλατο εν θερμώ χάλυβα CK 60