Προϊόντα Ορυχείων
Πλάκα στοιχείου σύνδεσης Ραούλων
 
Πλάκα στοιχείου σύνδεσης Ραούλων Ταινιοδρόμων BW-ΕΤΕΚΑ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ & ΔΕΗ ΑΕ ΔΥΠΟΡ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ 00.3.020.002Α & ΔΕΗ ΑΕ ΔΥΠΟΡ 1594-01, 1365-01Α, 02-1581-01Α.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα CK 60.