Προϊόντα Ορυχείων
Βάση αναρτήσεως καλωδίων (Χούφτα) Τ/Δ ΕΤΕΚΑ
 
Βάση αναρτήσεως καλωδίων (Χούφτα) Τ/Δ ΕΤΕΚΑ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.