Προϊόντα Ορυχείων
Βάση οδόντων κάδου εκσκαφέα
 
Βάση οδόντων κάδου εκσκαφέα
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ Ε.0007-1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από σφυρήλατο εν θερμώ χάλυβα St 37-2.