Διάφορα
Παρκέτο διπλής καμπύλης τύπου Ομόνοιας ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
 
Παρκέτο διπλής καμπύλης τύπου Ομόνοιας ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.