Διάφορα
Άγκιστρο ακραίων πλαστικού επιτόνου με γαλβανισμένο κοχλία Μ10 8.8
 
Άγκιστρο ακραίων πλαστικού επιτόνου με γαλβανισμένο κοχλία Μ10 8.8
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.