Διάφορα
Αντλία εγχύσεως συντηρητικού
 
Αντλία εγχύσεως συντηρητικού
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε. & Κ ΤΑΣΣΗ ΟΕ. Σήμανση CE.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 99100-1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Χάλυβας St 37-2 γαλβανισμένος εν θερμώ.
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   4 Bar.
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ   6 Bar.