Διάφορα
Ακροδέκτης πλαστικού επιτόνου ΗΛΠΑΠ
 
Ακροδέκτης πλαστικού επιτόνου ΗΛΠΑΠ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.